Co zrobić, gdy ktoś się urodzi… ?

Zgłaszając chrzest swojego dziecka rodzice mają obowiązek przynieść do Kancelarii parafialnej – w godzinach jej urzędowania – następujące dokumenty:

Odpis Zupełny Aktu Urodzenia dziecka z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego

– Dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport)

Dane personalne chrzestnych dziecka (imię i nazwisko, adres zamieszkania)

Kto może być chrzestnym? Chrzestnym może być tylko człowiek, który przyjął ważnie Sakrament Chrztu i Bierzmowania w Kościele Rzymsko-Katolickim; jest wierzącym i praktykującym katolikiem, a ponadto niezwiązany żadnymi przeszkodami i karami kościelnymi, czyli może ważnie i godnie przystępować do Sakramentów Świętych. Nie może być chrzestnym np. osoba żyjąca bez ślubu kościelnego, rozwiedziona i żyjąca w konkubinacie, publiczny grzesznik itd. Funkcja Chrzestnego jest jedną z najgodniejszych, jakie udziela się w Kościele Katolickim, dlatego też wszelkie roszczeniowe sytuacje, wynikające tylko z pobudek czysto rodzinnych, przyjacielskich czy koleżeńskich, nie są w naszej kancelarii mile widziane i nie należy się uzewnętrzniać nawet z takim pomysłem. Ponadto chrzestny, o ile nie jest z parafii, gdzie ma być chrzest, musi dostarczyć zaświadczenie od swojego Księdza Proboszcza (miejsca zamieszkania i spełniania praktyk religijnych), że może być Chrzestnym Dziecka.

Chrztu Świętego udziela się w parafii zamieszkania rodziców dziecka. Jeżeli jednak z ważnych przyczyn chcą oni, aby chrzest ich dziecka odbył się w innej parafii – musi na to wyrazić zgodę proboszcz parafii, w której mieszkają rodzice dziecka. Dlatego też tacy rodzice – zgłaszając chrzest dziecka – mają obowiązek dostarczenia od swojego proboszcza pisemnej zgody na chrzest dziecka poza swoją macierzystą parafią.