Plan rocznego przygotowania do I Komunii Św. 2024 r.

1. 21 września 2023 r. – spotkanie organizacyjne rodziców dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej (Kościół godz. 18.30).

2. 22 października 2023 r. godz. 9.30 – poświęcenie różańców przyniesionych przez dzieci. W październiku dzieci powinny uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych i zaliczają Tajemnice Różańca Świętego.

3. do 30 października 2023 r. – złożenie deklaracji przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej (oraz świadectwa Chrztu – osoby chrzczone poza parafią).

4. grudzień 2023 r. – Dzieci zaliczają główne prawdy wiary, rzeczy ostateczne człowieka.

5. 10 grudnia 2023 r. – poświęcenie medalików (kościół parafialny, godz.9:30). W grudniu dzieci zaliczają Chwała na wysokości Bogu.

6. W styczniu dzieci zaliczają przykazania kościelne i 7 sakramentów.

7. 11 lutego 2024 r. – poświęcenie świec (kościół parafialny, godz.9:30). Zachęcamy, aby dzieci podczas Pierwszej Komunii używały świec, które otrzymały podczas Chrztu Świętego, jeżeli ich nie posiadają można świece kupić. W lutym dzieci zaliczają Dekalog.

8. 10 marca 2024 r. – poświęcenie modlitewników (kościół parafialny, godz.9:30). W marcu dzieci zaliczają grzechy główne i warunki sakramentu pokuty.

9. W kwietniu dzieci zaliczają formułę spowiedzi świętej.

10. W maju dzieci zaliczają modlitwę: Pod Twoją obronę.

11. W ostatnim tygodniu przed uroczystością Pierwszej Komunii będą odbywać się próby w kościele.

12. 18 maja 2024 r. – Sakrament Pokuty i Pojednania.

13. 19 maja 2024 r. – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej.

Przygotowanie dzieci do godnego przyjęcia Komunii Świętej odbywa się w trzech najważniejszych dla Nich miejscach,  przede wszystkim w  domu rodzinnym, w Kościele i w szkole.

Zachęcamy i prosimy rodziców, aby razem ze swoimi dziećmi przygotowywali się do tej pięknej uroczystości poprzez wspólną modlitwę w domu, uczestnictwo razem w nabożeństwach i Mszach Świętych oraz poprzez pomoc dzieciom w nauce prawd wiary. Tylko takie podejście może doprowadzić dzieci do poznania Boga.