INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH 17 – 23 stycznia 2022 r.

Poniedziałek 17 stycznia

1800 kolędowa za parafian z ulic: Jeziorna, Świerkowa, Klonowa, Przyjazna, Modrzewiowa,

Przytulna, Okrężna, Rumiankowa, Łapińska i poboczne

Wtorek 18 stycznia

1800 kolędowa za parafian z Łapina Kartuskiego

Środa 19 stycznia

1800 ++ rodzice Maria i Brunon Lewańczyk, Elżbieta Drewing, w dniu urodzin Marii

Czwartek 20 stycznia

1800 rez.

Piątek 21 stycznia

1800 + babcia Pelagia Plucińska w 11 rocz. śmierci

Sobota 22 stycznia

1800 ++ dziadkowie Wanda i Teodor Treder, Gertruda i Antoni Turzyńscy, Marta i Franciszek

Romscy

Niedziela 23 stycznia

730 ++ Maria Żołnowska i dusze cierpiące w czyśćcu

930 ++ rodzice Eryka w 4 rocz. śmierci i Franciszek, bracia Jerzy i Józef, szwagier Alfons,

Roman, o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie w Nowym Roku

1100 w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla

całej rodziny i ++ Dominik i wszyscy pokrewni