Narzeczeni w celu zawarcia sakramentalnego małżeństwa według prawa Kościoła Rzymsko-Katolickiego zgłaszają swoją wolę przychodząc do Kancelarii parafialnej nie później jak 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. Narzeczeni zgłaszają się do parafii stałego lub czasowego zameldowania jednej ze stron (zwyczajowo jest to parafia narzeczonej).

Aby móc rozpocząć spisywanie protokołu przedmałżeńskiego konieczne jest, aby na pierwszą rozmowę oboje narzeczeni przynieśli ze sobą następujące dokumenty:

– dowody tożsamości (dowód osobisty, paszport)

świadectwa ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego.

– świadectwa z oceną z nauki religii ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

świeże metryki chrztu obojga narzeczonych (ważność do 3 miesięcy od daty wydania!)

– wdowiec/wdowa przedkłada świadectwo zgonu współmałżonka

– w przypadku tych, którzy uprzednio zawarli ślub cywilny – odpowiednie zaświadczenie z USC stwierdzające ten fakt

– ewentualne dodatkowe dokumenty związane z jakąś nietypową sytuacją (np. sytuacja nieletnich, zwolnienie od przeszkód kościelnych)

Na pierwszą lub drugą rozmowę przedmałżeńską należy dostarczyć odpowiednie zaświadczenie wybrane z właściwego Urzędu Stanu Cywilnego (w 3 egz.) stwierdzające brak przeszkód według prawa cywilnego i określające konsekwencje prawne małżeństwa zawartego wobec kapłana w Kościele Katolickim. Podana na takim dokumencie data ważności określa ostatni dzień, w którym może zostać ważnie zawarte małżeństwo kościelne ze skutkami cywilno-prawnymi.

Najpóźniej na drugą rozmowę w kancelarii należy dostarczyć dokument potwierdzający wygłoszenie zapowiedzi dla narzeczonych (w parafii narzeczonych) oraz stwierdzający brak jakichkolwiek przeszkód do ważnego zawarcia małżeństwa kościelnego.

Warunkiem umożliwiającym dopuszczenie do ślubu kościelnego jest ponadto odbycie dwóch spotkań w parafialnej poradni dla narzeczonych, a następnie dostarczenie do kancelarii na drugą rozmowę odpowiednich dokumentów stwierdzających ten fakt. Przed samym ślubem narzeczeni są zobowiązani dostarczyć kartki, które poświadczają, że oboje narzeczeni przystąpili do dwóch spowiedzi przedślubnych i pragną godnie uczestniczyć we Mszy świętej ślubnej.

Sakramentu Małżeństwa zasadniczo udziela się w Kościele parafialnym.