Odbywa się w następujących terminach:

– przed każdą Mszą św.

– przed każdą Mszą św. niedzielną

– w każdy I Piątek miesiąca od 16.00

– w ramach rekolekcji parafialnych (adwentowych lub wielkopostnych) w dniu i godzinie wyznaczonej przez ks. Proboszcza i ogłoszonej odpowiednio wcześniej